सिलोन चाय चहा - 100 चहाच्या पिशव्या (कार्डबोर्ड बॉक्स)
$0.00
(0)

प्रति एक युनिट किंमत प्रदर्शित केली आहे

किंमत हलविण्याच्या अधीन असू शकते. आम्ही उत्पादनाचा दर प्रतिबिंबित करत आहोत.

 

घटक

सारांश: शुद्ध सिलोन काळा चहा आणि मसाले

उत्पादन फॉर्म: डबल चेंबर चहा पिशवी

 

तपशील

आकार: 100 चहाच्या पिशव्या

निव्वळ वजन: 200 ग्रॅम

 

मूळ

देश: श्रीलंका

लागवडीचा प्रकार: सेंद्रिय/नैसर्गिक

 

पॅकेजिंग

प्रकार: पुठ्ठा बॉक्स

स्टोरेज: थंड कोरडी जागा

 

रँक

प्रमाणपत्रे:

शेल्फ लाइफ:

 

खरेदी

किमान ऑर्डर प्रमाण:

पेमेंट पद्धत:

पुरवठा प्रकार: निर्यातदार/पुरवठादार/घाऊक विक्रेते/किरकोळ विक्रेते/उत्पादक

 

शिपिंग

पद्धत: हवा/समुद्र

कालावधी:

 

बक्षिसे

सवलत:

सिलोन चाय चहा - ५० चहाच्या पिशव्या (कार्डबोर्ड बॉक्स)
$0.00
(0)

प्रति एक युनिट किंमत प्रदर्शित केली आहे

किंमत हलविण्याच्या अधीन असू शकते. आम्ही उत्पादनाचा दर प्रतिबिंबित करत आहोत.

 

घटक

सारांश: शुद्ध सिलोन काळा चहा आणि मसाले

उत्पादन फॉर्म: डबल चेंबर चहा पिशवी

 

तपशील

आकार: 50 चहाच्या पिशव्या

निव्वळ वजन: 100 ग्रॅम

 

मूळ

देश: श्रीलंका

लागवडीचा प्रकार: सेंद्रिय/नैसर्गिक

 

पॅकेजिंग

प्रकार: पुठ्ठा बॉक्स

स्टोरेज: थंड कोरडी जागा

 

रँक

प्रमाणपत्रे:

शेल्फ लाइफ:

 

खरेदी

किमान ऑर्डर प्रमाण:

पेमेंट पद्धत:

पुरवठा प्रकार: निर्यातदार/पुरवठादार/घाऊक विक्रेते/किरकोळ विक्रेते/उत्पादक

 

शिपिंग

पद्धत: हवा/समुद्र

कालावधी:

 

बक्षिसे

सवलत:

इंग्रजी नाश्ता चहा - 100 चहाच्या पिशव्या (कार्डबोर्ड बॉक्स)
$0.00
(0)

प्रति एक युनिट किंमत प्रदर्शित केली आहे

किंमत हलविण्याच्या अधीन असू शकते. आम्ही उत्पादनाचा दर प्रतिबिंबित करत आहोत.

 

घटक

सारांश: आसाम चहा, केनियन चहा आणि कीमुन चहासह शुद्ध सिलोन काळा चहा

उत्पादन फॉर्म: डबल चेंबर चहा पिशवी

 

तपशील

आकार: 100 चहाच्या पिशव्या

निव्वळ वजन: 200 ग्रॅम

 

मूळ

देश: श्रीलंका

लागवडीचा प्रकार: सेंद्रिय/नैसर्गिक

 

पॅकेजिंग

प्रकार: पुठ्ठा बॉक्स

स्टोरेज: थंड कोरडी जागा

 

रँक

प्रमाणपत्रे:

शेल्फ लाइफ:

 

खरेदी

किमान ऑर्डर प्रमाण:

पेमेंट पद्धत:

पुरवठा प्रकार: निर्यातदार/पुरवठादार/घाऊक विक्रेते/किरकोळ विक्रेते/उत्पादक

 

शिपिंग

पद्धत: हवा/समुद्र

कालावधी:

 

बक्षिसे

सवलत:

इंग्रजी नाश्ता चहा - 50 चहाच्या पिशव्या (कार्डबोर्ड बॉक्स)
$0.00
(0)

प्रति एक युनिट किंमत प्रदर्शित केली आहे

किंमत हलविण्याच्या अधीन असू शकते. आम्ही उत्पादनाचा दर प्रतिबिंबित करत आहोत.

 

घटक

सारांश: आसाम चहा, केनियन चहा आणि कीमुन चहासह शुद्ध सिलोन काळा चहा

उत्पादन फॉर्म: डबल चेंबर चहा पिशवी

 

तपशील

आकार: 50 चहाच्या पिशव्या

निव्वळ वजन: 100 ग्रॅम

 

मूळ

देश: श्रीलंका

लागवडीचा प्रकार: सेंद्रिय/नैसर्गिक

 

पॅकेजिंग

प्रकार: पुठ्ठा बॉक्स

स्टोरेज: थंड कोरडी जागा

 

रँक

प्रमाणपत्रे:

शेल्फ लाइफ:

 

खरेदी

किमान ऑर्डर प्रमाण:

पेमेंट पद्धत:

पुरवठा प्रकार: निर्यातदार/पुरवठादार/घाऊक विक्रेते/किरकोळ विक्रेते/उत्पादक

 

शिपिंग

पद्धत: हवा/समुद्र

कालावधी:

 

बक्षिसे

सवलत:

गुलाब काळा चहा - 100 चहाच्या पिशव्या (कार्डबोर्ड बॉक्स)
$0.00
(0)

प्रति एक युनिट किंमत प्रदर्शित केली आहे

किंमत हलविण्याच्या अधीन असू शकते. आम्ही उत्पादनाचा दर प्रतिबिंबित करत आहोत.

 

घटक

सारांश: गुलाबाच्या पाकळ्या आणि स्ट्रॉबेरी एसेन्ससह शुद्ध सिलोन काळा चहा

उत्पादन फॉर्म: डबल चेंबर चहा पिशवी

 

तपशील

आकार: 100 डबल चेंबर चहाच्या पिशव्या

निव्वळ वजन: 200 ग्रॅम

 

मूळ

देश: श्रीलंका

लागवडीचा प्रकार: सेंद्रिय/नैसर्गिक

 

पॅकेजिंग

प्रकार: पुठ्ठा बॉक्स

स्टोरेज: थंड कोरडी जागा

 

रँक

प्रमाणपत्रे:

शेल्फ लाइफ:

 

खरेदी

किमान ऑर्डर प्रमाण:

पेमेंट पद्धत:

पुरवठा प्रकार: निर्यातदार/पुरवठादार/घाऊक विक्रेते/किरकोळ विक्रेते/उत्पादक

 

शिपिंग

पद्धत: हवा/समुद्र

कालावधी:

 

बक्षिसे

सवलत:

Rose Black Tea - 50 Tea bags (Cardboard box)
$0.00
(0)

Price displayed per 1 unit   
The price may be subject to move. We're reflecting the product's going rate.           
 
Ingredient      
Summary: Pure Ceylon black tea with rose petals and strawberry essence    
Product Form: Double chamber tea bag  
 
Specifications   
Size: 50 Double chamber tea bags
Net weight: 100g
 
Origin      
Country: Sri Lanka      
Cultivation Type: Organic/ Natural      
 
Packaging      
Type: Cardboard box  
Storage: Cool, dark place away from light, heat & moisture        
    
Rank      
Certificates:      
Shelf Life:  
 
Purchase       
Minimum Order Quantity:      
Payment Method:       
Supply Type: Exporters/ Suppliers/ Wholesalers/ Retailers/ Manufacturers       
 
Shipping      
Method: Air/ sea      
Duration:      
 
Rewards       
Discount:          

व्हॅनिला अर्ल ग्रे टी - 100 चहाच्या पिशव्या (कार्डबोर्ड बॉक्स)
$0.00
(0)

प्रति 1 युनिट किंमत दर्शविली जाते
किंमत हलविण्याच्या अधीन असू शकते. आम्ही उत्पादनाचा दर प्रतिबिंबित करत आहोत.

घटक
सारांश: शुद्ध सिलोन काळा चहा, बर्गमोट तेल, व्हॅनिला आणि सार
उत्पादन फॉर्म: डबल चेंबर चहा पिशवी

तपशील
आकार: पुठ्ठा बॉक्स (100 डबल चेंबर चहाच्या पिशव्या)
निव्वळ वजन: 200 ग्रॅम

मूळ
देश: श्रीलंका
लागवडीचा प्रकार: सेंद्रिय/नैसर्गिक

पॅकेजिंग
प्रकार: पुठ्ठा बॉक्स
स्टोरेज: थंड कोरडे ठिकाण

रँक
प्रमाणपत्रे:
शेल्फ लाइफ:

खरेदी
किमान ऑर्डर प्रमाण:
पेमेंट पद्धत:
पुरवठा प्रकार: निर्यातदार/पुरवठादार/घाऊक विक्रेते/किरकोळ विक्रेते/उत्पादक

शिपिंग
पद्धत: हवा/समुद्र
कालावधी:

बक्षिसे
सवलत:

व्हॅनिला अर्ल ग्रे टी - ५० चहाच्या पिशव्या (कार्डबोर्ड बॉक्स)
$0.00
(0)

प्रति 1 युनिट किंमत दर्शविली जाते
किंमत हलविण्याच्या अधीन असू शकते. आम्ही उत्पादनाचा दर प्रतिबिंबित करत आहोत.

घटक
सारांश: शुद्ध सिलोन काळा चहा, बर्गमोट तेल, व्हॅनिला आणि सार
उत्पादन फॉर्म: डबल चेंबर चहा पिशवी

तपशील
आकार: पुठ्ठा बॉक्स (50 डबल चेंबर चहा पिशव्या)
निव्वळ वजन: 100 ग्रॅम

मूळ
देश: श्रीलंका
लागवडीचा प्रकार: सेंद्रिय/नैसर्गिक

पॅकेजिंग
प्रकार: पुठ्ठा बॉक्स
स्टोरेज: थंड कोरडे ठिकाण

रँक
प्रमाणपत्रे:
शेल्फ लाइफ:

खरेदी
किमान ऑर्डर प्रमाण:
पेमेंट पद्धत:
पुरवठा प्रकार: निर्यातदार/पुरवठादार/घाऊक विक्रेते/किरकोळ विक्रेते/उत्पादक

शिपिंग
पद्धत: हवा/समुद्र
कालावधी:

बक्षिसे
सवलत:

लिंबूसह सिलोन ग्रीन टी -100 चहाच्या पिशव्या (कार्डबोर्ड बॉक्स)
$0.00
(0)

प्रति एक युनिट किंमत प्रदर्शित केली आहे
किंमत हलविण्याच्या अधीन असू शकते. आम्ही उत्पादनाचा दर प्रतिबिंबित करत आहोत.           
 

घटक
सारांश: शुद्ध सिलोन काळा चहा, लिंबाचे तुकडे आणि सार
उत्पादन फॉर्म: डबल चेंबर चहा पिशवी

तपशील
आकार: पुठ्ठा बॉक्स (100 डबल चेंबर चहाच्या पिशव्या)
निव्वळ वजन: 200 ग्रॅम

मूळ
देश: श्रीलंका
लागवडीचा प्रकार: सेंद्रिय/नैसर्गिक

पॅकेजिंग
प्रकार: पुठ्ठा बॉक्स
स्टोरेज:

रँक
प्रमाणपत्रे:
शेल्फ लाइफ:

खरेदी
किमान ऑर्डर प्रमाण:
पेमेंट पद्धत:
पुरवठा प्रकार: निर्यातदार/पुरवठादार/घाऊक विक्रेते/किरकोळ विक्रेते/उत्पादक

शिपिंग
पद्धत: हवा/समुद्र
कालावधी:

बक्षिसे
सवलत:

लिंबूसह सिलोन ग्रीन टी -50 चहाच्या पिशव्या (कार्डबोर्ड बॉक्स)
$0.00
(0)

प्रति एक युनिट किंमत प्रदर्शित केली आहे  
किंमत हलविण्याच्या अधीन असू शकते. आम्ही उत्पादनाचा दर प्रतिबिंबित करत आहोत.          
 

घटक
सारांश: शुद्ध सिलोन काळा चहा, लिंबाचे तुकडे आणि सार
उत्पादन फॉर्म: डबल चेंबर चहा पिशवी

तपशील
आकार: पुठ्ठा बॉक्स (50 डबल चेंबर चहा पिशव्या)
निव्वळ वजन: 100 ग्रॅम

मूळ
देश: श्रीलंका
लागवडीचा प्रकार: सेंद्रिय/नैसर्गिक

पॅकेजिंग
प्रकार: पुठ्ठा बॉक्स
स्टोरेज:

रँक
प्रमाणपत्रे:
शेल्फ लाइफ:

खरेदी
किमान ऑर्डर प्रमाण:
पेमेंट पद्धत:
पुरवठा प्रकार: निर्यातदार/पुरवठादार/घाऊक विक्रेते/किरकोळ विक्रेते/उत्पादक

शिपिंग
पद्धत: हवा/समुद्र
कालावधी:

बक्षिसे
सवलत:

Rose Black Tea - 30 Pyramid Tea bags
$0.00
(0)

Price displayed per 1 unit   
The price may be subject to move. We're reflecting the product's going rate.           
 
Ingredient      
Summary: FBOP black tea with rose petals and flavour
Product Form: Pyramid tea bag  
 
Specifications   
Size: 30 Pyramid tea bags
Net weight: 90g   
 
Origin      
Country: Sri Lanka      
Cultivation Type: Organic/ Natural      
 
Packaging      
Type: Cardboard box  
Storage: Cool dry place  
 
Rank      
Certificates: ISO 22000, HACCP, GMP, FSSC 22000, USDA Organic, JAS, RAinforest Alliance,  Fair Trade International     
Shelf Life: 3 Years  
 
Purchase       
Minimum Order Quantity:      
Payment Method:       
Supply Type: Exporters/ Suppliers/ Wholesalers/ Retailers/ Manufacturers       
 
Shipping      
Method: Air/ sea      
Duration:      
 
Rewards       
Discount:          

Ceylon Chai Tea - 30 Pyramid Tea Bags
$0.00
(0)

Price displayed per 1 unit             
The price may be subject to move. We're reflecting the product's going rate.           
 
Ingredient      
Summary: FBOP with Cardamom, Clove and Ceylon Cinnamon pieces  
Product Form: Pyramid tea bag  
 
Specifications   
Size: 30 Pyramid tea bags 
Net weight: 90g    
 
Origin      
Country: Sri Lanka      
Cultivation Type: Organic/ Natural      
 
Packaging      
Type: Cardboard Box  
Storage: Cool dry place  
 
Rank      
Certificates: ISO 22000, HACCP, GMP, FSSC 22000, USDA Organic, JAS, RAinforest Alliance,  Fair Trade International     
Shelf Life: 3 Years 
 
Purchase       
Minimum Order Quantity:      
Payment Method:       
Supply Type: Exporters/ Suppliers/ Wholesalers/ Retailers/ Manufacturers       
 
Shipping      
Method: Air/ sea      
Duration:      
 
Rewards       
Discount:          

English Breakfast Tea - 20 Pyramid Tea bags
$0.00
(0)

Price displayed per 1 unit  
The price may be subject to move. We're reflecting the product's going rate.           
 
Ingredient      
Summary: Pure Ceylon black tea with Assam tea, Kenyan tea and Keemun tea    
Product Form: Pyramid tea bag  
 
Specifications   
Size: 20 pyramid tea bags        
Net weight:    
 
Origin      
Country: Sri Lanka      
Cultivation Type: Organic/ Natural      
 
Packaging      
Type: Metal can  
Storage:       
 
Rank      
Certificates:      
Shelf Life:  
 
Purchase       
Minimum Order Quantity:      
Payment Method:       
Supply Type: Exporters/ Suppliers/ Wholesalers/ Retailers/ Manufacturers       
 
Shipping      
Method: Air/ sea      
Duration:      
 
Rewards       
Discount:          

Vanilla Earl Grey Tea - 30 Pyramid Tea bags
$0.00
(0)

Price displayed per 1 unit   
The price may be subject to move. We're reflecting the product's going rate.           
 
Ingredient      
Summary: FBOP black tea with Vanilla pieces, Earl Grey & Vanilla Flavours      
Product Form: Pyramid Tea Bags
 
Specifications   
Size: 30 Pyramid tea bags (3g Each)
Net weight: 90g    
 
Origin      
Country: Sri Lanka      
Cultivation Type: Organic/ Natural      
 
Packaging      
Type: Cardboard Box
Storage: Cool & Dry Place      
 
Rank      
Certificates: ISO 22000, HACCP, GMP, FSSC 22000, USDA Organic, JAS, RAinforest Alliance,  Fair Trade International     
Shelf Life: 3 Years 
 
Purchase       
Minimum Order Quantity:      
Payment Method:       
Supply Type: Exporters/ Suppliers/ Wholesalers/ Retailers/ Manufacturers       
 
Shipping      
Method: Air/ sea      
Duration:      
 
Rewards       
Discount:          

लिंबू सह सिलोन ग्रीन टी - 30 पिरॅमिड चहा पिशव्या
$0.00
(0)

प्रति एक युनिट किंमत प्रदर्शित केली आहे 
किंमत हलविण्याच्या अधीन असू शकते. आम्ही उत्पादनाचा दर प्रतिबिंबित करत आहोत. 
 

घटक
सारांश: शुद्ध सिलोन काळा चहा, लिंबाचे तुकडे आणि सार
उत्पादन फॉर्म: पिरॅमिड चहा पिशवी

तपशील
आकार: 20 पिरॅमिड चहाच्या पिशव्या
निव्वळ वजन:

मूळ
देश: श्रीलंका
लागवडीचा प्रकार: सेंद्रिय/नैसर्गिक

पॅकेजिंग
प्रकार: मेटल कॅन
स्टोरेज:

रँक
प्रमाणपत्रे: ISO 22000, HACCP, GMP, FSSC 22000, USDA ऑरगॅनिक, JAS, RAinforest Alliance, Fair Trade International
शेल्फ लाइफ:

खरेदी
किमान ऑर्डर प्रमाण:
पेमेंट पद्धत:
पुरवठा प्रकार: निर्यातदार/पुरवठादार/घाऊक विक्रेते/किरकोळ विक्रेते/उत्पादक

शिपिंग
पद्धत: हवा/समुद्र
कालावधी:

बक्षिसे
सवलत: